یارو میره توالت یه ساعت میمونه......
رفیقش میاد دم در میگه رفیق به قانون جاذبه اكتفا نكن، خودتم یه زوری بزن!!!!!!!!!