ایرنیها بلاگ دوباره شروع به کار می کند اما با موضوعی دیگر!

ایرانیها بلاگ از این به بعد با مطالب مختلف و فان به ادامه ی کار می پردازد